Informační služba

Upozorňujeme na nutnost dodržování následujících pravidel při instalaci produktů sluneční ochrany.

Upozorňujeme na nutnost dodržování následujících pravidel při instalaci produktů sluneční ochrany.

 1. Elektrické instalace, zapojování a uvádění do provozu mohou provádět pouze pracovníci
  s platným oprávněním dle Vyhlášky č. 50/78Sb., min § 6, v souladu s platnou legislativou.
 2. Při zapojování pohyblivého přívodu do konektoru Hirschmann jmenovitě STAK 3
  Je nutno mimo jiné věnovat pozornost nepoškozenosti ochranné svorce kostry.
  V případě poškození, utržení, nebo deformace se nesmí tento konektor již použít.
 3. Takto poškozený konektor může způsobit přímé ohrožení obsluhy výrobku.
 4. Samotná instalace, montáž musí být provedena a odzkoušena v souladu s platnými
  předpisy a normami.
 5. Před uvedením zařízení do provozu je nutné provést elektrickou revizi dle příslušné normy.

Schutzleiterkontaktklotz
poškození ochranné svorky kostry (1)
Hirschmann-Kupplung 
 viz konektor Hirschmann (2)

S pozdravem

prodejní a technické oddělení Eurosun a.s.

pdf ikonaInformační služba.pdf

Vítejte na webových stránkách společnosti Eurosun Sonnenschutz s.r.o.
Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies, které jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies).
Pokud to povolíte, budou tyto stránky za účelem zkvalitnění našich služeb používat i jiné cookies. Bližší informace o cookies naleznete zde.