Impressum

EUROSUN Sonnenschutz s.r.o.

Svatbínská 494
CZ 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Tel.: +420 321 679 404
Fax: +420 321 679 403
E-Mail: info@eurosun-sonnenschutz.com
Internet: www.eurosun-sonnenschutz.com

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném MOS v Praze, oddíl C, vložka 297781

IČO: 47115297
DIČ: CZ 47115297

Statutární orgán - jednatelé

Jednatel: Thomas Johann Litzlbauer
Jednatel: Jiří Svoboda


Management pro ochranu osobních údajů:
E-Mail: ochranadat@eurosun-sonnenschutz.com

Prohlášení o ochraně dat

Ručení za obsahy

Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst. 1 TMG (zákon o elektronických informačních a komunikačních službách) podle obecných zákonů zodpovědní za vlastní obsahy na těchto stranách. Podle §§ 8 až 10 TMG ale nejsme jako poskytovatel služeb povinni hlídat předávané nebo uložené cizí informace nebo pátrat po okolnostech, které upozorňují na protiprávní činnost.

Povinnosti odstranění nebo zablokování užívání informací podle obecných zákonů tímto zůstávají nedotčeny. Příslušné ručení je ale možné až od okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. Při zjištění příslušného porušení práva tyto obsahy okamžitě odstraníme.

Ručení za hypertextové odkazy

Naše nabídka obsahuje hypertextové odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto také nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít žádnou záruku. Za obsahy propojených stránek je stále zodpovědný příslušný poskytovatel nebo správce stránek. Propojené stránky byly ve chvíli propojení kontrolovány z hlediska možného porušení práva. Protiprávní obsahy nebyly v okamžiku propojení patrné.

Permanentní obsahová kontrola propojených stránek ale není bez konkrétních důkazů porušení práva myslitelná. Při zjištění porušení práva takové hypertextové odkazy okamžitě odstraníme.

Autorské právo

Obsahy a činnosti vytvořené správcem stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, rozšiřování a jakýkoli druh využívání za hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora, resp. zhotovitele. Stahování a kopie těchto stránek jsou dovoleny jen pro soukromé využití, nejsou přípustné pro komerční využití.

Pokud obsahy na této stránce nebyly vytvořeny správcem, jsou respektována autorská práva třetí strany. Obsahy třetích stran jsou především jako takové označovány. Pokud byste přesto byli upozorněni na porušení autorského práva, žádáme Vás o příslušnou informaci. Při zjištění porušení práva takové obsahy ihned odstraníme.

Základy  

Toto prohlášení o ochraně dat má uživatele této webové stránky informovat o způsobu, rozsahu a účelu získávání a používání osobních údajů správcem webových stránek.  

Správce webových stránek bere ochranu Vašich dat velmi vážně a zachází s osobními daty diskrétně a podle zákonných předpisů. Protože díky novým technologiím a stálému dalšímu vývoji těchto webových stránek mohou být v tomto prohlášení o ochraně dat prováděny změny, doporučujeme Vám, abyste si toto prohlášení o ochraně dat v pravidelných intervalech opět pročetli.  

Definice používaných pojmů (např. “osobní údaje” nebo “zpracování”) najdete v odstavci 4 DSGVO (= Obecné nařízení o ochraně údajů).    

Přístupové údaje  

My, správce webové stránky, resp. poskytovatel stránky, získáváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz čl. 6 odst. 1 písm. f. DSGVO) údaje o přístupech na webovou stránku a ukládáme tyto jako „protokolové soubory“ na serveru webové stránky. Jsou tak protokolovány následující údaje:        

  • Navštívená webová stránka
  • Doba okamžiku přístupu    
  • Množství odeslaných dat v bajtech 
  • Zdroj/odkaz, ze kterého jste se na stránku dostali 
  • Použitý prohlížeč 
  • Použitý operační systém     
  • Použitá IP-adresa  

Protokolové soubory serveru jsou uloženy na maximálně 7 dní a následně vymazány. Ukládání dat se provádí z bezpečnostních důvodů, aby bylo možno např. objasnit případy zneužití. Pokud musí být data ukládána z důvodů prokazování, jsou vyjmuta z vymazání do té doby, dokud není případ definitivně vyjasněn.    

Měření dosahů & cookies  

Tato webová stránka používá cookies pro pseudonymizované měření dosahů, které jsou přenášeny. U cookies se jedná o malé soubory, které jsou ukládány na Vašem terminálu. Váš prohlížeč má přístup k těmto souborům. Nasazením cookies se zvyšuje optimálnost pro uživatele a bezpečnost této webové stránky. Pokud nechcete, aby byly cookies uloženy na Vašem terminálu pro měření dosahu, můžete zde odmítnout nasazení těchto souborů:


Běžné prohlížeče nabízejí volbu nastavení nepovolení cookies. Upozornění: Pokud provedete příslušná nastavení, není zaručeno, že budete moci dosáhnout na všechny funkce této webové stránky bez omezení.  

Stahování a zpracování osobních údajů  

Správce webové stránky získává, používá a předává Vaše údaje dále jen tehdy, když je to dovoleno v rámci zákona nebo když Vy se získáním dat souhlasíte. Jako osobní údaje platí veškeré informace, které slouží k identifikaci Vaší osoby a které mohou být zpětně sledovány k Vám – tedy například jméno, Vaše e-mailová adresa a číslo telefonu.  

Tuto webovou stránku můžete navštívit i bez zadání dat o Vaší osobě. Pro zlepšení naší online nabídky ukládáme ale Vaše přístupové údaje (bez vztahu k osobě) na této webové stránce. K těmto přístupovým údajům patří např. Vámi požadovaný soubor nebo jméno Vašeho poskytovatele internetu. Anonymizací dat nejsou možné zpětné vazby na Vaši osobu.      

Zacházení s kontaktními daty  

Pokud s námi jako správcem webové stránky navážete kontakt prostřednictvím nabízených možností kontaktů, budou Vaše údaje uloženy, aby byly dostupné pro zpracování a odpovídání Vašich dotazů. Bez Vašeho souhlasu nebudou údaje předávány třetí straně.    

Google Analytics  

Tato webová stránka používá na základě našich oprávněných zájmů pro optimalizaci a analýzu naší online nabídky ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f. DSGVO službu „Google Analytics“, kterou nabízí Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Služba (Google Analytics) používá textové soubory „cookies“, které jsou ukládány na jejím terminálu. Informace nashromážděné pomocí cookies jsou zpravidla posílány na server Google v USA a tam ukládány.  

Google LLC dodržuje evropské právo na ochranu dat a je certifikován dohodou Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active  

Na této webové stránce zasahuje anonymizování IP. IP adresa uživatelů je v rámci členských států EU a evropského hospodářského prostoru i v ostatních smluvních státech dohody zkracována. Jen v jednotlivých případech není IP adresa nejdříve přenášena v nezkrácené formě do USA na server Google a tam zkrácena. Tímto zkrácením odpadá vztah IP adresy k Vaší osobě. IP adresa zprostředkovaná prohlížečem uživatele není kombinována s jinými daty uloženými prostřednictvím Google.  

V rámci úmluvy k dohodě o pracovních datech, kterou jsme jako správce webové stránky uzavřeli s Google Inc., vytváří tato pomocí nashromážděných informací vyhodnocení využívání webové stránky a aktivit webové stránky a poskytuje služby spojené s využíváním internetu.  

Data získaná prostřednictvím Google z našeho příkazu jsou využívána k tomu, aby mohlo být vyhodnoceno využívání naší online nabídky jednotlivými uživateli, např. pro vydávání zpráv o aktivitách na webové stránce pro zlepšení naší online nabídky.  

Máte možnost odmítnout ukládání cookies na Vašem počítači tím, že provedete příslušná nastavení ve Vašem prohlížeči. Když Váš prohlížeč nedovolí žádné cookies, není zaručeno, že budete moci dosáhnout na všechny funkce této webové stránky bez omezení.  

Dále můžete pomocí prohlížeče Plugin zabránit tomu, aby informace nashromážděné pomocí cookies (včetně Vaší IP adresy) byly poslány na Google Inc. a využívány Google Inc. Následující link Vás zavede k příslušnému Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

Alternativně zabráníte kliknutím na tento odkaz (DŮLEŽITÉ: vložit Opt-Out-Link), aby Google Analytics v rámci této webové stránky stahovaly údaje o Vás. Kliknutím na výše uvedený odkaz spouštíte „Opt-Out-Cookie“. Váš prohlížeč k tomu tedy musí ukládání cookies zásadně dovolit. Pokud mažete Vaše cookies pravidelně, je nutné nové kliknutí na odkaz při každé návštěvě této webové stránky.      

Zde najdete další informace pro využívání dat prostřednictvím Google Inc.:


Odebírání newsletterů  

Správce webové stránky Vám nabízí newsletter, ve kterém Vás informuje o aktuálních událostech a nabídkách. Pokud chcete newsletter odebírat, musíte zadat platnou e-mailovou adresu. Když si newsletter objednáte, prohlašujete, že souhlasíte s přijímáním newsletteru a deklarovanými procesy.  

Zrušení a výpověď: Váš souhlas k přijímání newsletteru můžete kdykoli odvolat a tím vypovědět odebírání newsletteru. Po Vaší výpovědi je provedeno vymazání Vašich osobních údajů. Současně zmizí Váš souhlas v zasílání newsletteru. Na konci každého newsletteru najdete odkaz na výpověď.    

Práva uživatele  

Jako uživatel máte právo dostat na požádání zdarma informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás byly uloženy. Kromě toho máte právo na opravu chybných údajů a na omezení zpracování nebo vymazání Vašich osobních údajů. Pokud je to vhodné, můžete také uplatnit právo na přenosnost dat. Pokud se domníváte, že Vaše údaje byly nezákonně zpracovány, můžete podat stížnost u kompetentního dohlížecího úřadu. 

Vymazání údajů  

Pokud Vaše přání nekoliduje se zákonnou povinností pro uchovávání údajů (např. ukládání záložních dat), máte právo na vymazání Vašich údajů. Námi uložené údaje budou vymazány, pokud už nejsou potřebné pro stanovený účel a neexistují žádné zákonné lhůty pro uchování. Pokud nemůže být vymazání provedeno, protože jsou údaje potřebné pro přípustné zákonné účely, dochází k omezení zpracování údajů. V tomto případě jsou údaje zablokovány a nezpracovávají se pro jiné účely.    

Právo na podání námitky  

Uživatelé této webové stránky mohou využít právo podat námitky a kdykoli nesouhlasit se zpracováním svých osobních údajů. Pokud si přejete opravu, zablokování, vymazání nebo informaci o uložených osobních údajích k Vaší osobě nebo máte dotazy ohledně získávání, zpracovávání nebo používání Vašich osobních údajů nebo chcete odvolat udělené souhlasy, obraťte se prosím na následující e-mailovou adresu [info@eurosun.cz].

Vítejte na webových stránkách společnosti Eurosun Sonnenschutz s.r.o.
Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies, které jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies).
Pokud to povolíte, budou tyto stránky za účelem zkvalitnění našich služeb používat i jiné cookies. Bližší informace o cookies naleznete zde.